Takster

Takster, rabatter og priser

Heltidsplads: 3505 kr. pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Frugtordning: 70 kr. pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Naturvuggestuens takster ligger i prisniveauet for andre daginstitutioner og den kommunale dagpleje i Thisted kommune.

Normeringen for vore ansatte er helt i top – og selvfølgelig benytter vi os udelukkende af veluddannede og yderst kompetente medarbejdere.

Friplads og søskenderabat

Naturvuggestuen er omfattet af reglerne om økonomisk friplads og søskenderabat. Ansøgning og udregning af søskenderabatter og friplads sker ved henvendelse hos Thisted kommune eller på www.thisted.dk.

Vi administrerer selv både venteliste og optagelse i Naturvuggestuen, det er derfor vigtigt at i kontakter os og bliver skrevet på venteliste. Vi kontakter jer ca. 2 måneder før opstartsdato og aftaler nærmere.

Vi modtager gerne besøg hvor vi kan vise jer rundt, fortælle hvem vi er og vigtigst hvorfor vi er en naturvuggestue, det er en god ide at ringe og aftale en dag så vi er sikker på at have god tid.

Hanstholm Naturvuggestue samarbejder med Hanstholm Naturbørnehave og børnene fra vuggestuen har 1. prioritet når naturbørnehaven optager nye børn, men det er vigtigt også her at være tilmeldt i god tid hvis man vil være sikker på en plads.

Såvel vuggestue som børnehave er særdeles attraktive og det er derfor MEGET vigtigt at søge om optagelse i begge institutioner i god tid.

Kontakt vuggestueleder Lilli Storm for yderligere oplysninger eller aftale om et besøg, på telefon 9796 2344