Takster

Takster, rabatter og priser

Heltidsplads 2024:  Fuldtid 4293 kr. pr. måned i 11 måneder, inkl. frugt – Juli er betalingsfri.

 

Deltidspladser – Dagtilbudsloven § 27b

Et barn kan indskrives i en deltidsplads (30 timer pr uge). Der skal ansøges herom senest to måneder før behovsdatoen. En deltidsplads – skal anvendes fordelt på alle ugens fem hverdage, ikke i ydertimer, således at der dagligt er seks timer til rådighed, inklusive aflevering og afhentning. Barnet skal møde ind i dagtilbuddet, således at det på lige fod med de øvrige børn kan deltage i det pædagogiske læringsmiljø. Forinden et barn kan begynde i en deltidsplads, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. En deltidsplads kan opsiges med et varsel på en måned, fra første månedsskifte.

Hvilke forældre har mulighed for at få en deltidsplads?

Forældre som i en periode afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, kan få en deltidsplads under graviditet (8 uger før termin) samt efter fødsel. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov mv.

Takst deltidsplads 2024: 3.295 kr. pr. måned i 11 måneder, inkl. frugt – Juli er betalingsfri.

 

Normeringen for vore ansatte er helt i top – og selvfølgelig benytter vi os udelukkende af veluddannede og yderst kompetente medarbejdere.

Friplads og søskenderabat

Naturvuggestuen er omfattet af reglerne om økonomisk friplads og søskenderabat. Ansøgning og udregning af søskenderabatter og friplads sker ved henvendelse hos Thisted kommune eller på www.thisted.dk.

Vi administrerer selv både venteliste og optagelse i Naturvuggestuen, det er derfor vigtigt at i kontakter os og bliver skrevet på venteliste. Vi kontakter jer ca. 2 måneder før opstartsdato og aftaler nærmere.

Vi modtager gerne besøg hvor vi kan vise jer rundt, fortælle hvem vi er og vigtigst hvorfor vi er en naturvuggestue, det er en god ide at ringe og aftale en dag så vi er sikker på at have god tid.

Hanstholm Naturvuggestue samarbejder med Hanstholm Naturbørnehave og børnene fra vuggestuen har 1. prioritet når naturbørnehaven optager nye børn, men det er vigtigt også her at være tilmeldt i god tid hvis man vil være sikker på en plads.

Såvel vuggestue som børnehave er særdeles attraktive og det er derfor MEGET vigtigt at søge om optagelse i begge institutioner i god tid.

Kontakt Vuggestueleder Inger Elgaard for yderligere oplysninger eller aftale om et besøg, på telefon 44144320