Om naturvuggestuen

Om naturvuggestuen

Naturvuggestuen er en privat vuggestue under Hanstholm Friskole. Ligesom Friskolen og Naturbørnehaven arbejder vi ud fra de Grundtvig-Koldske tanker.

Vores højeste prioritet er børnenes trivsel – trivsel er forudsætningen for at barnet kan spire og møde verden trygt og nysgerrigt. Derfor skal tingene gå langsomt her – vi tager os god tid og lægger vægt på nærværet sammen med børnene.

Naturen er det centrale omdrejningspunkt, således at vuggestuens hverdag tager udgangspunkt i naturens og årets gang. Det daglige udeliv giver børnene gode naturoplevelser og sansemæssige oplevelser af enhver art.

Vi arbejder struktureret med konkret sprogarbejde. Forskning peger på, at tidlig sprogtilegnelse fremmer læseevnen og indlæringen senere hen. Det sproglige arbejde i Naturvuggestuen baserer sig på leg med sproget og foregår i praksis gennem dialog, leg og sang med børnene. Sproglegen kan være tematisk, således det tilpasses det samtidige tema i vuggestuen, som eksempelvis ”Krible-Krable”. Til sprogarbejdet indkøber vi samtidig materiale fra firmaet ”Sprog og Leg”. Derudover laves der også materialer og inspiration til rim/remser og fagtesange m.m., som vil blive benyttet i vuggestuen af alle medarbejdere i f.eks. spisesituationen, ved samlinger, i puslesituation, på ture osv.

Naturvuggestuens økonomi ligger under friskolens leder og bestyrelse.

Naturvuggestuen er normeret til 17 børn fra 0-3 år.