Forældresamarbejde og forældresamtale

Forældresamarbejde og forældresamtale

Forældresamarbejde

I Hanstholm Naturvuggestue betragter vi forældresamarbejdet som en afgørende faktor i arbejdet med børnenes trivsel og læring.

Den daglige nærhed og konstruktive dialog omkring barnet giver en sammenhæng mellem hjem og institution, og det samlede fokus på det, der giver mening for det enkelte barn, øges.

Et gensidigt og respektfuldt samarbejde er for os ensbetydende med en lydhørhed og forståelse af familiens individuelle behov og Naturvuggestuens fokus på hele børnegruppen.

Det første møde med Hanstholm Naturvuggestue

Vi tager den første kontakt i form af et velkomstbrev og en velkomstfolder, der sendes med posten.

Familien opfordres til at kontakte os for at aftale enten et forbesøg eller mødetid den første dag i institutionen.

Den første dag i institutionen aftales, hvordan den første tid skal være – hvornår skal barnet være alene, spise med første gang, sove osv. Det er vigtigt for os at have en dialog med den enkelte familie, så individuelle hensyn kan tages.

Forældresamtaler

 Alle tilbydes en opstartssamtale efter cirka 3 måneder i Hanstholm Naturvuggestue. Denne samtale tager udgangspunkt i den første tid i institutionen og giver forældrene og os mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål.

Forældrene tilbydes igen en samtale omkring barnets 2 års fødselsdag. Her er der fokus på tiden frem mod børnehavestart – og hvilke ting, der i fællesskab skal arbejdes med.

Både forældre og medarbejdere tager inden en samtale stilling til, hvad der går godt og hvor der er udfordringer. Til samtalen drøftes disse punkter, og sammen laves der muligheder for udvikling og fælles aftaler.

Efter alle samtaler får forældrene kopi af referatet.

Er der behov for ekstra samtaler, er der naturligvis mulighed for det.

Vi holder alle vores forældresamtaler med hjælp af metoden “vækstmodellen”.

Modellen er udviklet af Marianne Grønbæk, MG-udvikling, hvis udgangspunkt for udvikling er, at der altid er noget der virker. Dette udgangspunkt skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser

Vækst Modellen er en ramme for samtaler, der både skaber og rummer vækst

Vækst Modellen åbner for de gode historier omkring barnet og danner dermed afsæt for dialog om det svære.

Konceptet er baseret på den værdsættende tankegang, hvor man tager udgangspunkt i det, der fungerer godt, og hvor man søger at forstå frem for at forklare. Konceptet sætter fokus på fremtidige handlinger, der kan skabe forandring. Og målet er bedre trivsel for barnet.

Den konkrete samtale bygges op om følgende ”dagsorden”:

  1. Der tages udgangspunkt i alt det der er går godt i fortiden og nu
  2. Problematikker formuleres til fremtidsorienterende ”udfordringer”

F.eks.: ”Han er ked af at komme i vuggestue” ………..” At blive mere tilfreds i afleveringssituationen”

  1. Der sættes fokus på konkrete og konstruktive muligheder, hvor alle kan se deres egne muligheder for at bidrage positivt og konstruktivt til de ønskede forandringer
  2. Der aftales konkrete handlinger og aftaler, så alle har klarhed over forventninger/aftaler.

Vækstmodel

1. Godt siden sidst
2. Udfordringer
3. Muligheder
4. Aftaler
5. Det bedste i dag