Praktisk info

Praktisk info

Naturvuggestuen er en vuggestue med plads til 17 vuggestuebørn. Børn kan starte her som 0-2 år og være her indtil børnehavestart. Vi arbejder ud fra de Grundtvig-koldske tanker hvor hvert enkelt individ er unikt og hvor fællesskabet er i centrum.

Naturen er det centrale omdrejningspunkt, således at vuggestuens hverdag tager udgangspunkt i naturens og årets gang. Det daglige udeliv giver børnene gode naturoplevelser og sansemæssige oplevelser af enhver art. Naturvuggestuen har en ideel beliggenhed, der giver gode muligheder for at samarbejde med Naturbørnehaven, bruge deres kolonihave, sanse skoven. Derudover er der mulighed for at benytte Hanstholm Friskoles lokaler, såsom ”Verners hus” (natur og teknik lokale), kreativ lokalet, musik, ”Spiloppen”(SFO) og salen.

Naturvuggestuen er indrettet således at der er rig mulighed for forskellige indendørsaktiviteter og en mindre afskærmet legeplads kun for vuggestuebørnene.

Naturvuggestuen og Naturbørnehaven vil samarbejde i nogle dage og ved forskellige aktiviteter. Ligeledes vil man skabe samarbejde for faglig opkvalificering og supervision de ansatte imellem.

Børn der bliver indskrevet i Naturvuggestuen har 1. prioritet til optagelse i Naturbørnehaven.

I Naturvuggestuen serveres der sundt og varieret mad, kold som varm. Der er bespisning hele dagen, dvs. morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Naturvuggestuen har kun heldagspladser. Taksten for forældrebetaling i naturvuggestuen ligger i niveauet mellem kommunale dagplejepladser og øvrige vuggestuer i Thisted Kommunes.

Naturvuggestuen administrerer selv venteliste og optagelse i vuggestuen, det er derfor vigtigt at henvende sig personligt.

Naturvuggestuen er omfattet af reglerne om søskenderabat og friplads. Søskenderabat er også gældende mellem Hanstholm Friskoles SFO ”Spiloppen” og Naturvuggestuen.

Regler vedrørende fotos og videooptagelser
Ved barnets start i vuggestuen underskriver forældre tilladelse til offentliggørelse af foto/videooptagelser. F.eks. til fotoskærme, galleriet på hjemmesiden, Naturvuggestuens Facebook eller avisartikler.

Ved offentliggørelse bliver billeder/videoer vurderet i forhold til form og indhold. Det vurderes om foto/video kan være krænkende for barnet, forældre eller ansatte.