Natur Vuggestuens læreplaner

Faktuelle oplysninger

Naturvuggestuen er en vuggestue med plads til 17 vuggestuebørn. Børn kan starte her som 0-2 år og være her indtil børnehavestart. Vi arbejder ud fra de Grundtvig-Koldske tanker hvor hvert enkelt individ er unikt og hvor fællesskabet er i centrum.

Naturen er det centrale omdrejningspunkt, således at vuggestuens hverdag tager udgangspunkt i naturens og årets gang. Det daglige ude liv giver børnene gode naturoplevelser og sansemæssige oplevelser af enhver art. Naturvuggestuen har en ideel beliggenhed, der giver gode muligheder for at samarbejde med Naturbørnehaven, gå i kolonihaven, Troldeskovenskoven, Skrænterne og mange andre dejlige steder. Derudover er der mulighed for at benytte Hanstholm Friskoles lokaler, såsom ”Verners hus”(natur og teknik lokale), kreativ lokalet, ”Spiloppen”(SFO) og salen.

Naturvuggestuen er indrettet således at der er mulighed for forskellige indendørsaktiviteter og en mindre afskærmet legeplads kun for vuggestuebørnene.

Naturvuggestuen og Naturbørnehaven vil samarbejde i nogle dage og ved forskellige aktiviteter. Ligeledes vil man skabe samarbejde for faglig opkvalificering og supervision de ansatte imellem.

Børn der bliver indskrevet i Naturvuggestuen har 1. prioritet til optagelse i Naturbørnehaven.
I Naturvuggestuen serveres der sundt og varieret mad, kold som varm. Der er bespisning hele dagen, dvs. morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Åbningstid indenfor tidrummet: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 6.15 – 16.30
fredag kl. 6.15 -16.00

Åbningstiderne justeres løbende efter forældrenes behov. Har man brug for tidligere eller senere åbningstider, vil vi så vidt muligt prøve at rette det ind.

Naturvuggestuen har heldagspladser. Taksten for forældrebetaling i naturvugge-stuen ligger i niveauet mellem kommunale dagplejepladser og øvrige vuggestuer i Thisted Kommunes. Taksten kan ses på Naturvuggestuens hjemmeside.

Naturvuggestuen er lukket følgende dage/uger:
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag 5 juni, uge 29 og 30,
24 december og mellem jul og nytår.

Naturvuggestuen administrerer selv venteliste og optagelse i vuggestuen, det er derfor vigtigt at henvende sig personligt.
Naturvuggestuen er omfattet af reglerne om søskenderabat og friplads. Søskenderabat er også gældende mellem Hanstholm Friskoles SFO ”Spiloppen” og Naturvuggestuen.

Regler vedrørende fotos og videooptagelser
Ved barnets start i vuggestuen underskriver forældre tilladelse til offentliggørelse af foto/videooptagelser. F.eks. til fotoskærme, galleriet på hjemmesiden, Naturvuggestuens Facebook eller avisartikler.

Forældreråd

Forældrerådet i Naturvuggestuen består af 4 medlemmer valgt af forældrene i vuggestuen.

Senest 1. november er der forældremøde med valg til forældrerådet. Forældrerådets medlemmer vælges for 1 år af gangen. Forældrerådet har møde ca. hver 3. måned.

Forældrerådet har ikke indblik i de enkelte familiers forhold og medlemmerne i rådet er omfattet af tavshedspligt.

Forældrerådets opgaver omhandler:

 • give forældrene indflydelse på Naturvuggestuen dagligdag
 • være med til at Naturvuggestuen fortsat udvikler sig
 • medvirke til at styrke samarbejdet mellem forældre og ansatte
 • hjælpe ved forskellige arrangementer

Forældrerådet 2019/2020

Maria Rodriguez (Kaspers mor)
Pernille Hoxer (Claras mor)
Maria Wissing (Lauras mor)
Kristina M. Nielsen (Lukas´mor)

Målsætning

Naturvuggestuens overordnede mål bygger på de Grundtvig/Koldske tanker og menneskesyn:

 • Mennesket er unikt
 • Respekt for den enkelte og for fællesskabet
 • Oplive og oplyse

Personalet er engagerede og arbejder ud fra det anerkendende og inkluderende menneskesyn. Det pædagogiske personale støtter, leder og udfordrer børns læring, som børnene er medskaber af. Læring sker gennem spontane oplevelser og leg, samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Den voksne skal sikre at der bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet.
Personalet skal have kendskab til naturen og lyst til at arbejde i og med den.

Nysgerrighed og opmærksomhed er vigtige forudsætninger for læring. Nysgerrige voksne lærer børn opmærksomhed ved at pege, vise, fortælle og forklare om tingene i naturen/verden. Børnene lærer at undersøge, holde fast i noget bestemt og afhængig af alder danne sig deres egne erfaringer.

Legen skal have høj prioritet, den er fundamental og fordrende for al læring på alle områder. Hos børn der leger, er hele hjernen aktiv. Det er vigtigt at børnene udsættes for mange sansepåvirkninger. Jo flere sanser der er aktive i forbindelse med en aktivitet/oplevelse jo flere koblinger sker der i hjernen mellem nervebanerne. Ude liv giver mange sansepåvirkninger.
Der skal ved planlægning og spontanitet gives gode rammer for legen.

Et gammelt indiansk ordsprog siger:

”Der er to værdier, du kan give dit barn med i tilværelsen. 
Den ene er rødder, den anden vinger.”  Rødderne er forankring. Vingerne er forandring, forestillinger og drømme.

Børnemiljøvurdering

I juli 2011 blev det bekendtgjort, at børnemiljøet skal kobles sammen med Vuggestuens pædagogiske læreplaner. Det betyder, at alle dagtilbud skal udarbejde én samlet læreplan med børnemiljøet indskrevet. Dvs. at vi skal ind tænke børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i vores læreplan.
Formålet med denne bekendtgørelse er, at reducere i nogle af de forskellige skriftlige arbejdsopgaver, daginstitutioner skal lave, men samtidig sikre, at vi stadig tænker på og bliver bedre til at styrke og udvikle på børnemiljøet.

Børnemiljøet revideres hvert 3. år.

Det fysiske børnemiljø:
Handler om de fysiske rammer herunder sundhed, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, indeklima og sikkerhedsmæssige forhold.

Det psykiske børnemiljø:
Handler om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, medbestemmelse og udfordringer til en positiv hverdag.

Det æstetiske børnemiljø:
Handler om hvordan indretningen påvirker børnene i dagligdagen. Det har betydning for, om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted at være, og om børnene inspireres og får lyst til at udfolde sig.

I det pædagogiske arbejde vil vi bruge børnemiljøvurderingen og læreplan som et pædagogisk værktøj. Det giver god mening og indsigt i vigtigheden af børnenes miljø, når vi vil fremme de optimale muligheder for oplevelser, leg og læring. Samtidig giver det anledning til videre pædagogisk tænkning, der kan være med til at forandre, forny og sætte fokus på, hvad der rører sig i børnenes verden.

Dokumentation

Vi vil dokumentere vores pædagogiske arbejde på følgende måde:

 • Sætte billeder på facebook af hvad vi laver.
 • Fortælle forældrene om små episoder i hverdagen.
 • Igennem forældrebreve.
 • Igennem temaer, emner og projekter, som vi evaluerer og offentliggør
 • Billede dokumenterer med fotos fra hverdagen i huset og på hjemmeside.
 • offentliggør den kommunale tilsyns rapport.

Kostpolitik

I Hanstholm Naturvuggestue lægger vi meget vægt på at give en sund og alsidig kost. Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens kostvejledning. Det fremmer børnenes trivsel og velvære i hverdagen.

Til dagligt bestræber vi os på at servere et varieret tilbud af kød – fisk – æg – frugt og grønt, samt at spise efter årstiderne. En stor del af vores råvarer er økologiske, bl.a. mælk, mel, gryn, frugt og grønt.

Der bydes på rugbrød, knækbrød og hjemmebagte boller, som er anbefalet de forskellige alderstrin, og vi tvinger ikke nogen til at spise noget de ikke har lyst til. Personalet spiser sammen med børnene og vi giver os god tid (ca. ½ time) Vi tilstræber at der er en god og hyggelig stemning ved bordet. Vi lader i størst muligt omfang børnene spise selv.

Der serveres morgenmad indtil kl. 8.00. Samling med frugt e.l. kl. 9.00. Frokost ca. kl. 11. Eftermiddagsmad mellem kl. 14 og 15. Vi får varm mad en gang i ugen.

Børnene bliver tilbudt vand mange gange om dagen.

Vi opfordrer til at man kan tage frugt med når ens barn har fødselsdag, men det er forældrenes frie valg.