Forældrerådet

 

Forældrerådet er forældre der er valgt til Vuggestuens og børnehavens årlige forældremøde.