Fortælling om selvhjulpenhed

Vi inddrager børnene i deres hverdag som aktører, og støtter dermed børnene i selvhjulpenhed.

Læs denne fortælling med eksempler på medinddragelse .

fortælling om selvhjulpenhed