De nye styrkede pædagogiske læreplaner. Grundet Covid-19, efterlever vi de SST. udstukne retningslinjer, hvilket betyder at nogle tiltag som er beskrevet i den nye styrkede læreplan er suspenderet for en tid.