Nyhedsbrev maj, 2019

Nyhedsbrev maj, 2019

Farvel og goddag

Først vil jeg sige farvel til et par børn som starter i Hanstholm Naturbørnehave onsdag d.1. maj. Vi ønsker jer held og lykke i fremtiden, og vi glæder os til at komme over og besøge jer. Så vil jeg også sige velkommen til en lille ny og hans mor og far, som starter her i vuggestuen onsdag d.1.maj. Vi glæder os til at lære jer at kende!

Solen

Håber I nyder foråret! Det gør vi i vuggestuen. Vi nyder at solen skinner de fleste dage, både i haven og ude på tur. Nu er det tid til at smøre jeres børn ind i solcreme om morgenen inden de kommer i vuggestue. Vi har en god (svanemærket) solcreme, som vi smøre alle børn i over middag, hvis vi skal ud.

Der skal også være en solhat og en tynd hue i garderoben nu. Flyverdragten kan med fordel bliver skiftet ud med termotøj og regntøj.

Krible krable

I maj måned har vi temaet ”Krible krable”. Maj måned er en god tid at kigge efter insekter, de myldre rundt i naturen. Vi skal have lup og spand med ud på tur, og vi skal give os god tid til at kigge på det bitte kravl. I kommer til at høre nærmere i forløbet.

Sprogleg

Vi er i gang med at implementere mere struktureret sprogleg i vuggestuen. forskning viser at jo tidligere sprogtilegnelse, jo bedre læsere og nemmere indlæring i skolen. Derfor er det bare med at komme i gang. Der bliver ikke terpet, men leget med sproget og ført dialog med børnene.

Det kommer til at foregå på denne måde:

  • Krabberne vil deltage i sproglegestue som varer max. ½ time. Det foregår mandag, tirsdag og fredag morgen fra ca. kl. 8.00 – 9.15 (der opsættes et skema for grupper og tider på whiteboardet i vuggestuen).
  • Sproglegen kan være tematisk, så det følger et tema som vi har i vuggestuen i den gældende tid. Den første måned vil vi arbejde med temaet – krible krable. Vi har købt en kuffert med materialer fra firmaet ”Sprog og leg”.
  • Der laves materialer og inspiration til rim/remser og fagtesange m.m., som vil blive benyttet i vuggestuen af alle medarbejdere i spisesituationen, ved samlinger, i puslesituation, på ture osv.
  • Der laves dokumentation på døren ind til vuggestuen, så I forældre kan følge lidt med. I har også mulighed for at få rim/remser og sange med hjem. I får oplyst hvilke bog vi er i gang med at læse, så I har mulighed for at skaffe den, hvis i gerne vil bruge den som godnatlæsning e.l.

Lukkedage

Det er tiden med mange helligdage, hvor vuggestuen holder lukket. Husk også at vi holder lukket dagen efter kristihimmelfartsdag d. 31.maj og grundlovsdag d. 5 juni. I sommerferien holder vi lukket i ugerne 29 og 30. for planlægningens skyld vil jeg gerne vide hvornår I afholder sommerferie sammen med jeres børn.

Arrangementer

Vi afholder arbejdsdag d.10.maj, om eftermiddagen, sammen med skolen og børnehaven.

Vi forventer at I alle sammen deltager på en eller anden måde. Det er både en effektiv dag, hvor vi får lavet en masse gode ting for vores børn. Det er også en social dag, hvor vi får snakket godt sammen og får en fælles oplevelse i vores børns dagtilbud. (Der er lavet en tilmeldingsseddel, som er vedhæftet).

Stafet for livet

Vi håber også at I har lyst til at deltage i vores fællesskab omkring stafet for livet i Thisted d.25.-26.maj. Her vil vi gerne stille op i en god sags tjeneste og samtidig være med til en fælles oplevelse for både vuggestue, børnehave og friskole, som jo nu tilsammen hedder Hawkantsbørn!

Gå ind på vores Facebookside og tilmeld jer der 😊

Eller send en tilmelding på mail: info@hanstholm-naturboernehave.dk

På medarbejdernes vegne
Kærlig hilsen Lilli