Forældremøde torsdag den 12. september

forældremøde her i vuggestuen torsdag d. 12.9. kl. 19.00 – 21.00 ca.

  1. Velkomst
  2. Vi synger en sang
  3. Lilli fortæller lidt om Vækstmodellen
  4. Årsberetning ved Lilli og Forældrerådet
  5. Vi drikker kaffe
  6. Valg til forældrerådet

Vi forventer at mindst en forælder fra hver familie deltager i forældremødet!

Hvis det er så uheldigt at I ikke kan komme, skal afmelding skal ske til vuggestuen senest d. 10.9.